TRAININGEN | WORKSHOPS

lijn blog

Workshop

‘MET ANDERE OGEN’

‘Met andere ogen’; opnieuw kijken naar je groepsruimte.

Mijn ontwerpen zijn ook aanleiding voor inspirerende presentaties en workshops. Ze geven verdieping, achtergrond informatie en inzicht in de werking van ruimtes voor kinderopvangorganisaties. Vanzelfsprekend vanuit het pedagogisch- en accommodatie beleidsplan van de organisatie.

Het geeft een goed beeld over hoe ruimtes scheppend zijn voor het dagelijks handelen van een ieder die zich hierin bevindt. Pedagogisch medewerkers maken van te voren foto’s van hun groepsruimtes, leren met ‘andere ogen’ kijken naar hun eigen ruimte en richten tijdens deze workshop hun groeps ruimtes opnieuw in met de bestaande meubelen.

Deze training past in één avond of studiedag.

Bel of mail me voor meer informatie 06-12877003, info@simonesorber.nl

lijn blog

MASTERCLASS

‘Anders inrichten in kinderopvang’
wordt jaarlijks gegeven, voor interesse neem contact op met Simone Sorber

voor aanmelden en/of voor informatie bel
06-12877003 of mail info@simonesorber.nl

lijn blog

Individuele sessie:

Pedagogische visie en interieur visueel maken

Doelgroep: Directie die het interieur aan wil passen, visie duidelijk wil overbrengen of nieuw start.
Doel: Pedagogische visie en interieur visueel maken d.m.v. een moodboard.

Een must voor het maken van keuzes in de inrichting van uw kinderopvang organisatie.

Functie van een Moodboard:

  • Trouw blijven aan uw oorspronkelijke gedachtegoed
  • Handvat om uw visie te vertalen en helder te krijgen voor managers en pm’ers
  • Een duidelijk beeld over kleur en materiaal keuzes
  • Concrete voorstelling krijgen wat specifiek eigen is voor de invulling van de 4 opvoedingsdoelen voor het ruimtegebruik van uw organisatie
  • Een basis voor het vertalen van het pedagogisch beleid naar de ruimte

Inhoud van de sessie :

  • Inventariseren van de pedagogische visie van de kinderopvang organisatie
  • Inspiratie boost
  • Samen vergaren we beeldmateriaal, maken keuzes en vormen een beeld van de uiteindelijk visie door het maken van een moodboard
  • We inventariseren de peilers van waaruit ingericht kan worden

Duur: 6 uur
Locatie: Locatie van kinderopvang of in atelier van Simone Sorber
Contact voor informatie of afspraak: tel. 06-12877003, info@simonesorber.nl

lijn-blog18

5 S’EN & INRICHTING

Is een training die ik samen met Nanny Streng van Andersom Organiseren© ontwikkeld heb.

In deze training analyseer je met de 5S methode de ruimte. Naar aanleiding daarvan richt je samen met je collega’s de ruimte opnieuw in. Met als uiteindelijk doel een efficiënte ruimte, makkelijk werkbaar, tijd besparend en schoon.  De kracht van deze training ligt in de samenwerking met je directe collega’s waardoor communicatie lijnen helder worden en tevens zorgt voor het in stand houden van de ruimte.

Vervolgens wordt de ruimte opnieuw ingericht vanuit de pedagogische visie van de organisatie. Gestreefd wordt naar hoeken. Pedagogisch medewerkers krijgen handvatten voor het creëren van het ‘hoekgevoel’ en hoe ze de visie bewust kunnen vertalen naar de ruimte.

De gehele ruimte wordt grondig onder de loep genomen. Zowel theoretisch als heel praktisch. Vanzelfsprekend vanuit de eigen pedagogische visie. Er wordt met de groep een aanzet gemaakt de theorie te vertalen naar de praktijk in het werkplan en/of accommodatieplan. Uiteraard is extra begeleiding bij het verder ontwikkelen of aanpassen van het pedagogisch werkplan en/of accommodatiebeleid mogelijk onder begeleiding van Nanny Streng .

Deze training past in twee studiedagen en kan ook los als training gegeven worden.

lijn-blog20

Advertenties