PROJECTEN

lijn-blog22

HOE WERK IK

Mijn projecten zijn maatwerk, daarom maak ik na een inventarisatie van wensen en behoeftes een gespecificeerd project aanpak en de daarbij behorende begroting en planning op. Alle bijkomende kosten worden u mondeling of schriftelijk door gegeven.

(Zie ook mijn algemene voorwaarden)


lijn-blog23

STAPPENPLAN

Een model project bestaat uit de volgende stappen:

 

Stap 1            Gefundeerd programma van eisen 

Doelgroep

pedagogisch medewerkers, managers, directieleden

Actie            

opstellen verlanglijstje

analyseren pedagogisch en/of accommodatie beleid

doornemen randvoorwaarden Do’s & Dont’s

inventarisatie locatie (bezoek daadwerkelijke ruimte/locatie, maten bepalen en fotograferen huidige ruimte)

benodigde input: bouwtekening of plattegrond en pedagogisch en/of accommodatiebeleid.

 

Stap 2            Ontwerp voorstel

Actie

sferische moodboards ontwikkelen

nieuw plattegrond voorstellen ontwikkelen

conceptvoorstel visueel vertalen naar enkele concrete elementen

 

Stap 3            Presentatie en training

Doelgroep

pedagogisch medewerkers, managers, directieleden

Actie

1: presentatie voorstellen ontwerpen voor managers en directie

2: presentatie voorstellen ontwerpen voor pedagogisch medewerkers, aansluitend is er de mogelijkheid voor pedagogisch medewerkers in een workshop de ontwerpen te bespreken en te koppelen aan het pedagogisch werkplan en/of accommodatiebeleid.

 

Stap 4            Optioneel: inkoop en inrichting

Actie

Advies en/of begeleiding bij inkoop

 

Stap 5            Styling

Actie

De puntjes op de ‘i’ zetten. Binnen dit stadium vallen alle stukjes letterlijk in elkaar. Om de kwaliteit en de oorspronkelijke conceptgedachte te kunnen waarborgen is dit van belang 

 

Indien gewenst kunnen ook modules van het modelproject worden afgenomen of een eenmalig ruimte advies.

 

Optioneel          

Doelgroep

Manager

Actie

Direct ruimte advies, zonder visueel gemaakte ontwerpen of verslaglegging,  hiervoor hanteer ik een uur tarief.

 

lijn-blog24

 

BEGROTING EN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN:

Simone Sorber projecten passen voor een groot deel in het scholingsplan.

Ruimtes ontwerpen en hoeken inrichten maakt de pedagogische visie zichtbaar. Door samen met de pedagogisch medewerkers de ruimtes en hoeken te bespreken en in te richten worden ze getraind in het vertalen van de visie naar de ruimte.

Voor het verder uitvoeren van het project:
Het inkopen van meubilair… onderhoud en aanschaf

Aanschaf speelgoed of speelmogelijkheden… speelgoed budget

Schilderen, verbeteren of aanpassen van de ruimte… onderhoud

 

lijn-blog25

Advertenties