INVLOED VAN RUIMTE

lijn-blog2

Ruimte is bepalend voor het dagelijks handelen van iedereen die zich hierin bevindt. Een goed ingerichte ruimte ondersteund je welbevinden en werkt inspirerend voor spel, geeft een plek voor activiteiten, fotograferen, presenteren, samenwerking of alleen mogen zijn, emotionele veiligheid en uitdaging.

WAT BETEKENT EEN GOED INGERICHTE RUIMTE VOOR …

lijn-blog3

WELBEVINDEN KINDEREN

Kinderen ervaren rust in de ruimte, plek voor zichzelf en voor elkaar, (emotionele-) veiligheid, uitdaging tot ontdekkend spelen, zelfvertrouwen door zelfstandig zich te kunnen voortbewegen, een duidelijk route te kennen en eigen spel te mogen bepalen.

lijn-blog4

INZICHT

Inzicht voor de pedagogisch medewerkers hoe de ruimte bij kan dragen aan hun dagelijks handelen. Inzicht in de werking van de 4 opvoedingsdoelen in de ruimte.

lijn-blog5

WELBEVINDEN PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS

Meer rust, ruimte en tijd in het kader van leidster-kind ratio. Werkelijk toekomen aan het begeleiden van de kinderen. De ruimte is zelf sturend en werkt als instrument waar vanuit pedagogische medewerkers de kinderen begeleiden. De werkdruk verbeterd en verminderd de belasting voor de pedagogisch medewerkers.

lijn-blog6

‘VISITEKAARTJE’

Doordat de ruimte in balans is en een plezier is om door heen te lopen, ervaart iedereen die binnenkomt een welkom gevoel. Dit is voor bijvoorbeeld ouders o.a. een keuze bepalende factor wanneer ze een geschikt kinderdagverblijf zoeken voor hun kind.

Het is als het ware een ‘visite kaartje’.

lijn-blog7

VISUEEL MAKEN BELEID

Pedagogisch medewerkers krijgen woorden voor, beelden en inzicht, in hoe de pedagogische visie doorwerkt in de ruimte.

lijn-blog8

STABILITEIT

Doordat pedagogisch medewerkers het doel achter het ontwerp kennen en er een balans is ontstaan in de ruimte, zullen ze minder de behoefte hebben de ruimte aan te passen of regelmatig te veranderen (dat onrust kan geven voor de veilige plek van de kinderen). Wel kan met kleine aanpassingen de ruimte opnieuw uitdagend worden gemaakt.

lijn-blog9

VOORKOMEN VAN ‘MISKOPEN’

Pedagogisch medewerkers voelen als eerste op de werkvloer aan wanneer er iets in de ruimte ontbreekt. Vaak wordt dit gezocht in aanschaf van nieuwe meubels. Achteraf blijkt dat soms niet de goede keuze te zijn geweest en zitten de pedagogisch medewerkers evengoed met een gevoel dat de ruimte niet in balans is.

Bij een goed ontwerp voorkom je dit soort ‘miskopen’.

lijn-blog10

INRICHTEN VANUIT ‘KLEINE’ AANPASSINGEN

Met vaak simpele aanpassingen in de ruimte (bijv. verschuiven van meubels, aanschaf van accessoires, tinten of kleuren aanbrengen etc…) kan een ruimte een hele andere uitstraling krijgen. Er zijn geen grote budgetten nodig om dit te bereiken.

lijn-blog11

HUISELIJKHEID

Geef direct de ruimte een doorleefdheid, een ziel. Maak gebruik van natuurlijke materialen die een ruimte doen leven.

lijn-blog12

Advertenties